Intézmények

Mátrai Természetvédelmi Tájegység

A Mátrai Természetvédelmi Tájegység, a hazánkban működő tíz Nemzeti Park Igazgatóság közül a Bükki Nemzeti Park működési területéhez tartozik. A Tájegység mintegy 150000 ha, melybe beletartozik a Mátra teljes területe a Zagyvától a Tarnáig, valamint a Mátraalja két városa – Gyöngyös és Hatvan – , valamint 50 település községhatára.
A Tájegység lefedi a Mátrai Tájvédelmi Körzet, a gyöngyösi Sár-hegy és Sirok Nyirjes-tó országos jelentőségű védett területeit, valamint az Európa Unió Natura 2000 Madárvédelmi és Különleges Természet Megőrzési Területeket, melyek összterülete kb. 38000 ha.
A Mátrai Tájvédelmi Körzet 1985-ben lett védetté nyilvánítva 12 község határában (Kisnána, Domoszló, Markaz, Gyöngyös, Gyöngyössolymos, Parádsasvár, Parád, Recsk, Sirok, valamint nyugati tömbként Mátraszentimre, Pásztó (Hasznos) és Nagybátony.
A védett területek nagysága közel 12000 ha, ebből 2500 ha fokozottan védett területen két erdőrezervátum található. Nevezetesen a Kékes-észak és a Csörgő-völgy.

Közlekedés a Tájvédelmi Körzetben


A Tájvédelmi Körzeten átvezető közutak gépjárművel korlátozás nélkül használhatók. Az egyéb szilárd burkolatú és stabilizált földutak az erdészetek üzemi útjai, azokon csak a természetvédelmi hatóság és az illetékes erdészetek engedélyével szabad közlekedni.

Kerékpárral csak a jelzéssel ellátott és kiépített kerékpárutak használhatók.

Figyelem!

– Az erdészeti utak a teherjárművekkel történő szállítás miatt fokozottan balesetveszélyesek lehetnek.

Szabályok az erdőben kerékpározóknak:

– Ne térj le az utakról!
– Csak a kijelölt kerékpárutat használd!
– A jelzett turistautakon a gyalogosoké az elsőbbség.
– Sötétedés után ne tartózkodj az erdőben!

A Tájvédelmi Körzet területén minden barlang védett.

A Tájvédelmi Körzet látogatásával kapcsolatos előírások

Tilos a Tájvédelmi Körzet területén:

– A növények, állatok és ásványok gyűjtése.
– A szemét, hulladék lerakása.
– A hangoskodás, a vadon élő állatok zavarása.
– A fokozottan védett természeti területen a jelzett turistautakról letérni.
– A közforgalom számára megnyitott utakról gépjárművel letérni, az erdészeti üzemi utakra behajtani.
– Csak a Bükki Nemzeti Park természetvédelmi hatóság és az illetékes erdészet engedélyével lehet.
– Sport- és tömegrendezvényeket szervezni.
– A védett területen táborozni.
– A védett természetvédelmi területek kezelését, valamint az élőhely védelmi feladatokat a Tájegység természetvédelmi őrei végzik, akik egyben hatósági személyek is.

Tájegység irodája: 3232. Mátrafüred, Parádi út 6 szám alatt található.

E-mai: matraitk@t-online.hu
Tel/fax: 0637/320-287,
www.bnpi.hu

Szuromi László, ny. tájegység vezető

Mátra Szakképző Iskola

A Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium a Mátra hegység déli lábánál fekvő Mátrafüreden található, Gyöngyös központjától 7 kilométerre.Az iskola 1986 óta áll a mai helyén, az 1960-ban Sárváron alapított erdészetiszakmunkásképző, és az 1964-ben, az egri Dobó István Gimnáziumban létesített erdészetiszak utódjaként. Valamennyi szakmában teljes körű képzést folytatunk, ehhez sajáttulajdonú gyakorló helyek, tanműhelyek állnak rendelkezésre. Az erdei gyakorlatok az EGERERDŐ ZRT erdőterületén kerülnek megrendezésre. Magas szintű felkészítést kapnaktanulóink a természettudományos tantárgyak területén is. Az országos Irinyi János kémia, és Kitaibel Pál biológia versenyen több tanulónk kimagasló eredményt ért el. Iskolánk gyönyörű, nyugalmat sugárzó természeti környezete, gondosan rendben tartott sport létesítményei, szabadidő parkja, ideális feltételeket teremt diákjaink számára, a munkára és a kikapcsolódásra egyaránt. Az ember és a természeti környezet harmónikus kapcsolata kiemelt helyet kapott Pedagógiai Programunkban is.

Cím: 3232 Mátrafüred, Erdész út 11

www.matra-szakkepzo.sulinet.hu

E-mail cím matraszakkepzo@freemail.hu.

Egererdő Erdészeti Zrt. Mátrafüredi Erdészet

A Mátrafüredi Erdészet a Dél-Mátra állami erdeinek kezelését végzi a Kékes gerinctől egészen a Zagyva folyó völgyéig mintegy, 11 ezer hektáron. Természeti adottságainál fogva a kocsánytalan tölgyes erdők a meghatározóak, melyeket a cser és a gyertyán egészíti ki. A páradúsabb, hűvösebb klímát kedvelő bükk csak az erdészet területének magasabb térszintjein (700 méteres tengerszint feletti magasságtól) található meg.

E négy meghatározó őshonos fajt számos más természetes előfordulású fa- és cserjefaj egészíti ki, a betelepített kultúr fajok (fenyőfélék) alig érik el az 5 %-os területarányt.
Meghatározó szakmai feladatunk a sarj eredetű tölgyesek természetes felújítása. Elődeinktől (az 1945 előtti időszakból ) nagy mennyiségben örököltünk olyan tuskóról és gyökfőről nőtt erdőket melyek jelenleg 70-100 évesek és – eredetüknél fogva – egészségileg megrendült állapotúak. Túlnyomó részük ugyanis tőkorhadt, szinte csak tüzifának alkalmas faanyagot ad. Az elmúlt másfél évtized bőséges magtermései alapot adtak ahhoz, hogy ezeket ökológiai szempontból sokkal stabilabb mag eredetű erdőkké alakítsuk. Így – bármilyen furcsa is – a fakitermelés egy jobb minőségű erdő érdekeit szolgálja.
Az erdőgazdálkodással szorosan összefüggő vadgazdálkodást is erdészetünk területéhez hasonló nagyságú vadászterületen végezzük. Alapvető célunk a jelenleg még érzékeny károkat okozó – ezért a kívánatosnál magasabb nagyvadállomány folyamatos csökkentése.
E „munka” elvégzéséhez minden érdeklődő vadászvendéget szívesen látunk. Vadkárelhárító kerítést csak a legszükségesebb helyeken építünk.

Erdészetünknél meghatározó a közjóléti tevékenység is. Nálunk található az ország két legmagasabb pontja. Több száz kilométer erdei turistaút vezeti el az érdeklődőket a legszebb mátrai helyekre. A leglátogatottabb mátrafüredi, sástói, mátraházai és kékesi parkerdőkben számos közjóléti berendezés szolgálja a színvonalas erdei időtöltést.
Elkötelezettjei vagyunk a közönségkapcsolati tevékenységnek. Ez 4 alapon nyugszik. Aktív tudat- és véleményformálás keretében erdei iskolát működtetünk 1997 óta. Évente átlagosan 3-400 kisdiákkal foglalkozunk. Jóval nagyobb tömeget vonz a Mátravasút, amely szintén erdészetünkhöz tartozik. Ugyancsak aktív az a partneri kapcsolat, amelyet a helyi írott és elektronikus sajtóval tartunk fenn. A folyamatosnak tekinthető híradás mellett a partnerség legszembetűnőbb eredménye az a magazinműsor volt , amelyet 2000 decembere és 2006 januárja között a Gyöngyösi Városi Televízióval közösen készítettünk. (Az epizódokat Ön is megtekintheti az Indavideó portálon a „Zöld Mátra” kulcsszóval rákeresve.)
A fenti három aktív módszer mellett passzív, de igen hatásos módszer a tájékoztató táblák kihelyezése, melyeket az erdeinkbe látogatók ezrei olvashatnak el.


Cím: 3232 Mátrafüred, Hegyalja u. 12

Mátrafüredi Erdészet vezetője: Dudás Béla

GPS koordináták: X 19,964 Y 47,828

Telefon: (37) 320 025

Fax: (37) 320 190

Erdészeti Tudományos Intézet
Mátrafütredi Kísérleti Állomás
Erdővédelmi Osztály

A jelenlegi Mátrafüredi Állomás 1960-ban, az akkori tudományszervezési koncepciónak megfelelően tájegységi szervezésben, Északi-középhegységi Kutató Állomás néven alakult. A fénykorában 40 főt is foglalkoztató bázison erdővédelmi, nemesítési, ökológiai, munkaszervezési és gépesítési kutatások egyaránt folytak. Az Állomáshoz számos terepi objektum is tartozott és tartozik ma is. Közülük legrégebbi a Kisnána-Dolina-völgyben, 1954-ben beindított és ma is működő Eróziómérő Állomás, melynek elsődleges kutatási célja a vízeróziós folyamatok megfigyelése, és védekezési eljárások kidolgozása. A 80-as években az Állomás dolgozói létszáma folyamatosan csökkent, 1991-ben pedig be is zárták. Épületeit 1994-ig a Vadas Jenő Erdészeti Szakközépiskola használta. Az Állomást, jelentősen redukált létszámmal Kirendeltségként 1995-ben nyitották meg újra. 2004-ben az Erdővédelmi Osztály személyi állományának túlnyomó része Mátrafüredre került, így ma az Állomás és az Erdővédelmi Osztály gyakorlatilag teljes átfedésben van. Ennek megfelelően az Állomás jelenlegi tevékenységi köre az ERTI-ben folyó erdővédelmi kutatásokat öleli fel. Jelenleg 5 kutató és 2 technikus dolgozik a Mátrafüredi Állomáson. A szűkebben vett erdővédelmi kutatásokon túl számos más, elsősorban ökológiai (ökológiai bázisterületek lucosban, bükkösben és kocsánytalan tölgyesben, vízhozam mérő műtárgyak, légszennyezés mérése) és nemesítési kutatás (IUFRO lucfenyő származási kísérlet) is folyik a Mátrában. Ezeket az Ökológiai és Erdőművelési, illetve a Nemesítési Osztály felügyeli.

Cím: 3232 Mátrafüred, Hegyalja út 18.

Telefon: 06 37 320-129; Fax: 06 37 520-047; Web: www.erti.hu

Állomásigazgató: Dr. Csóka György

Hasznos linkek – Erdészettudományi Közlemények: www.erdtudkoz.hu

Gyöngyös Város Óvodái Mátrafüredi Tagóvoda

Az óvoda fenntartója: Gyöngyös Város Önkormányzata
Az óvoda 1950 óta működik Mátrafüreden, 2008 óta a volt általános iskola épületében. A tágas, felújított épület egészséges, erdei környezetben található. Két óvónő és egy dajka várja egy osztatlan csoportba a gyermekeket. Férőhelyek száma: 30 fő.
Szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben, a családdal szorosan együttműködve, a családi nevelésre építve, az életkori sajátosságokat, az egyéni fejlődési ütemet figyelembe véve segítik elő a gyermeki személyiség fejlődését, kibontakoztatását, kiegészítve a környezettel való együttélésre neveléssel.
Az intézmény tagja a Magyar Madárvédő Egyesületnek, mint Madárbarát Óvoda, és már másodszor nyerte el a Zöld Óvoda címet.

Cím: 3232. Mátrafüred, Üdülősor 1.
Tel: 37/320-021; E-mail cím: ovoda.matrafured@hivatal.gyongyos.hu
Honlap: www.matrafurediovoda.hu
Tagóvoda vezető: Erdélyi Éva

Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium Kollégiuma

A Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium Kollégiuma 2007 óta működik kellemes erdei környezetben Mátrafüreden, a volt Hanák Kolos Általános Iskola épületében. A kollégium 126 férőhelyes és a Mátra Szakképző Iskola tanulói veszik igénybe.
Az intézmény és a benne dolgozók célja megszervezni és biztosítani a tanulás és szabadidős tevékenységek megfelelő eltöltését a tanulók életkori sajátosságainak figyelembevételével, valamint a társadalom által elvárt normák kialakítását a tanulókban.
A kollégiumunk tevékenysége során kiegészíti a családi és iskolai nevelést, egyben szociális ellátást, biztonságot és érzelmi védettséget nyújt.
A kollégium hétvégéken és szünidőben turisztikai célokat is ellát.

Cím: 3232. Mátrafüred, Üdülősor 1.; E-mail: ploszandi@gmail.com

Elérhetőség: 0670/866-9582; 0637/6520-064
Intézményvezető: Plósz Andrea
Az intézmény fenntartója: Gyöngyös Város Önkormányzata

Részönkormányzat

Mátrafüreden -Gyöngyös Város hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata szerint- részönkormányzat működik. Az ötfős grémium elnöke, Faragó Tamás.Fogadó óra: minden hónap első keddjén, 17 órától, a részönkormányzat irodájában. : Béke út 4